top of page

מופעים

Voodoo Child

דואט העשוי מאלתור בתנועה ובקול בתוך מסגרת של יצירות ספרות ומוסיקה פופולרית משנות השישים: בורחס, ג'ימי הנדריקס ונינה סימון. האלתור מתבסס על חיבור למקום יצורי, ראשוני, קדם תרבותי, באמצעות התמקדות במערכות גוף שונות והבעה הנובעת מתוכן באופן ישיר. יוצא שצצות דמויות המזכירות למשל שוטה כפר ומכשפה אולי, אלא שאין החלטה לגלם דמויות מתוכננות מראש. הדמויות מופיעות בעקביות באופן ספונטני בהנתן התנאים, אך אין באמת לדעת מה יופיע בהופעה ספציפית. השאיפה היא ליצור רצף וחיבור בין רובדי קיום שונים אשר בדרך כלל אינם מתקיימים בו-זמנית, לתת ביטוי לתת אישיויות "נחותות" שבדרך כלל מודרות, ולגלות אפשרות של קיום אקסטטי כשהאדם המתוחכם והיצור חד הם. הקלאסיקות המבוצעות על ידי האמנים/יצורים מטעינות את ההתרחשות בשפע של זכרונות והתניות רגשיות ותרבותיות, בשכבות רבות של הסטוריה, זהויות וערכים תרבותיים המוארים באור אחר ומאפשרים הרהור עמוק לגבי המצב האנושי.

וידאו: דן לחיאני

צילומים : נטשה שחנס

close heads
close heads
press to zoom
better kiba with ruth tampura
better kiba with ruth tampura
press to zoom
prone from head
prone from head
press to zoom
rolling on back
rolling on back
press to zoom
heart feeling good
heart feeling good
press to zoom
bottom of page