top of page

פולדאנפולד הוא תרגול תנועתי המתבסס על תנועה איטית וחזרתית המתבצעת בדרך כלל בעמידה עם ההתכוונות התודעתית האופיינית לצ'יגונג, המדגישה את היחסים בין מרכז הגוף לקצותיו לאדמה ולמרחב.  התנועות עצמן התגלו מתוך מחקר אישי בהשראת עקרונות מהגישה החקרנית לתנועה הקרויה BMC.

כל תנועה או פוזיציה אפשרית יכולה להבחן כשילוב בין תנועה כלפי המרכז – קיפול, ותנועה המתרחקת מהמרכז – פריסה, במפרקים שונים ובמישורים שונים במרחב. מכאן השילוב של קיפול ופריסה במילה אחת -  פולדאנפולד. פולדאנפולד מגדיר 4 תבניות תנועה בסיסיות כשכל אחת מהן היא תנועה בין שתי פוזיציות קוטביות. כל תבנית היא הבסיס לוריאציות רבות של תרגול.

ארבעת התבניות מבטאות תנועות ארכיטיפיות, כל אחת בעלת איכות וטעם מוגדרת ואופיינית. התבניות פשוטות מאוד, בסיסיות וטבעיות ולכן מחזיקות סודות עמוקים.

סודות מכיוון שכמאמר פתגם הצ'י גונג: "הרגיל הוא הבלתי רגיל”. אין צורך בתנועה מסוגננת ויוצאת דופן. תשומת הלב המלאה לפעולה פשוטה וטיבעית לאורך זמן היא שפותחת את הגוף והתודעה למהויות העמוקות של פעולה ושל הוויה  .

לימוד פולדאנפולד מציע הבנה תיאורטית וחוויתית חדשה וצלולה של מושגי הבסיס יין ויאנג בתנועה ובהוויה האנושית. כמו כן פולדאנפולד מראה ומדגיש את הקשר וההמשכיות בין פוזיציות העצמות במפרקים לאנרגיה הזורמת בגוף - צ'י, לחוויה האישית הנפשית, לפונקציונאליות תנועתית, ולמשמעות הקומוניקטיבית של התנועות.

 

שיעור שבועי בירושלים : ימי רביעי 8:45 - 10:00

לפרטים והרשמה צרו קשר

FoldUnfold Qigong & Movement

פולדאנפולד, צ'י גונג ותנועה

לקבלת חוברת באנגלית המספרת על השיטה

הרשם כאן

צילומים : דליה גוטליב

bottom of page